Kenya Barnehjelp

Nettside, grafisk profil og foto

Våren 2016 ble jeg spurt av Åsmund Somdal, leder for Kenya Barnehjelp, om jeg kunne tenke meg å ta på meg et oppdrag for dem og dra til Kenya for å fotografere og dokumentere arbeidet deres i Meru, samt utvikle en ny nettside for dem.
Dette ga meg mulighet til å lage en helt ny grafisk profil for Kenya Barnehjelp, fra å designe en ny logo til å bestemme farger og fontbruk.

Logo

Kenya Barnehjelp hadde behov for en ny vektorisert logo, siden den de hadde tidligere var raster. De ønsket at den nye logoen skulle ta utgangspunkt i deres orginale logo (se her), slik at de lett skulle kunne kjennes igjen av de som følger Kenya Barnehjelps arbeid.

Designmanual

Dette er utvalgte sider fra designmanualen jeg lagde for Kenya Barnehjelp, hvor en blant annet kan lese hvordan logoen skal bli benyttes, hvilke fonter som skal bli brukt og hvilke farger en skal holde seg til.

Utvalgte foto

Endelig resultat