Hi Sweetie

Typografi, Grafisk design, Foto

Dette er et personlig prosjekt hvor jeg ønsket å eksperimentere med typografi og «analogt design». For å få til dette helte jeg en halv pose sukker utover et bord, for så å bruke diverse improviserte verktøy for å skulpturere bokstavene.

I ettertid gjorde jeg litt retusjering i photoshop, blant annet for å få frem bokstavene enda tydeligere, samt litt fargekorreksjon og fjerning av uønskede skygger som ikke kunne unngås under selve shooten. En kan se her hvordan det så ut underveis.