Profil

Jeg er en multidisiplinær designer med en bachelor i Mutlimedieteknologi og -design fra Universitetet i Agder. Jeg er svært kompetent i Illustrator, InDesign, Photoshop og Lightroom, og behersker også After Effects og Premiere, og til en viss grad 3DS max.

Kontakt meg

Direkte

post@helenefosse.no
+47 47640269

Ferdigheter

  • Illustrator 93%
  • Photoshop 97%
  • InDesign 85%
  • After Effects 55%
  • Premiere 60%
  • Lightroom 80%
  • HTML / CSS 80%
  • PHP / MySQL 40%
  • WordPress 90%
  • 3DS Max 30%

Erfaring

06.17 – 04.18

Juniorutvikler, Effekt Media

Fullt ansvar for egne web-prosjekt, fra samtale med kunden til design og utvikling.

02.2016 – nå

Freelancer, Helene Fosse

Tar oppdrag innen foto og design gjennom enkeltpersonsforetaket mitt.

01.2016 – 06.2017

Leder for Web & Grafikk, Makro Media

Ansvarlig for web- og grafikkoppdrag som kommer inn til studenbedriften Makro Media, samt opplæring av nye ansatte.

10.2010 – 05.2011

Produksjonsmedarbeider, Meeks UB

Styreleder og produksjonsmedarbeider i ungdomsbedrift på Lundeneset VGS.

11.2009 – 06.2010

Webdesigner, Etne Forbruksforening AS

Ansvarlig for design og vedlikehold ved nettsiden. Jeg sto også for innhold, både av bilder og tekst.

Frivillig

01.2016 – 02.2017

Leder, Pixel

Startet linjeforening for multimedieteknologi og design.

01.2016 – 01.2017

Grafisk Designer, BlueBox

Stod for noe av produksjonen av promo- og informasjonsmateriale for studenthuset vårt.

01.2015 – 09.2016

Informasjonsansvarlig, Fadder UiA

Ansvarlig for grafikk og informasjon fra fadderstyret, samt annet styrearbeid.

Utdanning

08.2014 – 06.2017

Universitetet i Agder (UiA)

Bachelor i Multimedieteknologi og –design

09.2013 – 05.2014

Kingston University

Games Technology

08.2012 – 05.2013

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Årsstudium i Filosofi

08.2009 – 06.2012

Lundeneset VGS

Medier og kommunikasjon og påbygging til generell studiekompetanse